Tel : +389 2 3287 801 | +389 2 3287 806

ОГНООТПОРНО" - СКОПЈЕ Е СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА КОМПАНИЈА КОЈА ВРШИ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗВЕДБА И НАДЗОР НА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА НА СИТЕ ВИДОВИ ТОПЛОТЕХНИЧКИ АГРЕГАТИ ВО ЧЕЛИЧНАТА ИНДУСТРИЈА, АЛУМИНИУМОВАТА ИНДУСТРИЈА, ЦЕМЕНТНА ИНДУСТРИЈА, ПЕТРОХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА И ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ. ПОВЕЌЕ ОД 20 ГОДИНИ, ОГНООТПОРНО РАБОТИ НА ОДДРЖУВАЊЕ НА  РОТАЦИОНИ ПЕЧКИ, ПОТИСНИ ПЕЧКИ, КОТЛИ И ТУРБИНИ, И СО ТОА ПРИДОНЕСУВА ЗА ОДДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ПРОДУКТИВНОСТ.

ОГНООТПОРНО ДОО

Бул.16-та Македонска Бригада 18
1000 Скопје
Тел:+389 2 3287 801
Факс:+389 2 3287 806
Email: ognootporno@ognootporno.com.mk
Работно време: Понеделник-Петок 07:00-15:00ч

newsletter signup