Tel : +389 2 3287 801 | +389 2 3287 806

nasiot tim

Краток историјат - нашиот тим

OГНООТПОРНО- Скопје постои од 1967 година како погон за огноотпорно одржување во склоп на Рудници и Железарници –Скопје. Од 1995 година при преструктуирање на Железарница Скопје, Огноотпорно е издвоено во самостојно претпријатие и сега постои како самостојно трговско друштво.

За целокупниот период на постоење Огноотпорно се занимава со оѕидување, поставување на термоизолација, шаловање и бетонирање во топлотехнички индустриски агрегати, нивно технолошко пратење и супервизија, селекција и советување околу потребните огноотпорни материјали за вградување, складирање на огноотпорниот материјал и транспорт до местото на вградба.

Нашиот тим од инженери, ѕидаро-шамотери и торкретари има искуство од областа на огноотпорството преку 15 години и нуди целосна професионална услуга вклучувајќи супервизија и комплетни ремонтни услуги при термоизолација на топлотехнички агрегати.

ОГНООТПОРНО ДОО

Бул.16-та Македонска Бригада 18
1000 Скопје
Тел:+389 2 3287 801
Факс:+389 2 3287 806
Email: ognootporno@ognootporno.com.mk
Работно време: Понеделник-Петок 07:00-15:00ч

newsletter signup