Tel : +389 2 3287 801 | +389 2 3287 806

industrii

Комплетно оддржување и ремонтни активности

Огноотпорно врши целосно оддржување на топлотехничките агрегати кои работат на високи температури и нуди решенија преку изведување на специјалиризани услуги:

 • дефектажа и надзор на агрегатите и предлагање на солуции за оптимално функционирање на агрегатот
 • кратки санации, рушење и преѕидување
 • комплетни термоизолациони ремонтни активности
 • торкретирање
 • термоизолација
 • ињектирање
 • услуги со вилушкар или телескопски багер за потребите на клиентот
 • анкерисување
 • термозиолација на цевни системи подложни на високи температури

Огноотпорните работи кои се изведуваат со сите квалитети на огноотпорни материјали:

 • изолациони и шамотни тули
 • огноотпорни бетони
 • огноотпорни пластични маси
 • огноотпорни торкрет маси

ОГНООТПОРНО ДОО

Бул.16-та Македонска Бригада 18
1000 Скопје
Тел:+389 2 3287 801
Факс:+389 2 3287 806
Email: ognootporno@ognootporno.com.mk
Работно време: Понеделник-Петок 07:00-15:00ч

newsletter signup