Tel : +389 2 3287 801 | +389 2 3287 806

Created: Thursday, 13 February 2014 02:24 | Hits: 289 Comment count: 1

Пеллинг тест

PELLING  THERMOFLUX ЕКОЛОШКИ И ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ
КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ

•    КОМПАКТНИ И ПОТПОЛНО АВТОМАТСКИ КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ
•    ОДЛИЧЕН СТЕПЕН НА ИСКОРИСТУВАЊЕ 92%
•    ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ИЗРАБОТКА ОД СЕРТИФИЦИРАН ЧЕЛИЧЕН КОТЛОВСКИ ЛИМ
•    МОДЕРНА И ТЕХНОЛОШКИ НАПРЕДНА КОНСТРУКЦИЈА
•    МОЖНОСТ ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЖИМОТ НА РАБОТА ОД 30-100% ОД МАКСИМАЛНИОТ КАПАЦИТЕТ НА КОТЕЛОТ
•    ТИВКА РАБОТА НА КОТЕЛОТ
•    ЕДНОСТАВНО ОДРЖУВАЊЕ
•    МОЖНОСТ ЗА ЛОЖЕЊЕ НА ДРВА
•    3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ / 2 ГОДИНИ НА АВТОМАТИКАТА


Котлите PELLING на фабриката THERMOFLUX се компактни, што ги издвојува од останатите котли на пазарот. Изработени се од квалитетен и сертифициран челичен котловски лим, а изолирани со тврдо пресувана минерална волна, со што се спречува непотребно оддавање на топлината.


Главна карактеристика на котлите е што се многу ефикасни и економични, со висок степен на искористување  мин. 92% и огромна заштеда на енергенсот (пелетите), без непотребна загуба на енергијата.


Котлите PELLING се сертифицирани со TUV THURINGEN Сертификат за квалитет на Техничкиот Универзитет во Виена, Австрија, ISO 9001:2008 и СЕ Сертификат за безбедно користење, а се наоѓаат на BAFA (Германија) и EKOsklad (Словенија) листите на државно субвенционирање за чиста енергија.


•    Котелот е тропромаен, со три високи промаи, со една главна централно поставена голема пламена цевка и радијално поставени повеќе бројни пламени цевки (цевни изменувачи) кои ја зголемуваат површината преку која топлината се пренесува на водата, а во цевните изменувачи се сместени спирални тубулатори кои овозможуваат максимално искористување на топлината од пламенот и гасовите кои се ослободуваат при согорувањето на пелетите, смалувајќи ја брзината и температурата на излезните гасови, а со самото тоа се намалува потрошувачката на енергенсот односно пелетите. Овие карактеристики на котелот PELLING обезбедуваат поголема искористивост во однос на класичните котли.


•    Котелот и резерварот на пелети се една целина, резерварот е споен со котелот. На дното на резерварот се наоѓа дозатор на пелети (полжав) кој ги носи пелетите до ложиштето. Дозаторот (полжавот) е косо поставен, буткајќи ги пелетите према нагоре, а потоа пелетот по "слободен пад" паѓа косо надоле до ложиштето, со овој метод на дозирање на пелетите потполно се оневозможува феноменот на "повратен пламен" и запалување на резерварот на пелети. Поради компактноста на котелот и поради многу краткиот пат кој го поминува пелетот од резерварот до ложиштето котлите имаат многу мала потрошувачка на електрична енергија и огромна заштеда.

Котлите се со модерен дизајн и најсовремена конструкција, со технологија на изработка на високо ниво и со вградена комплетна и прецизна автоматика.


•    Автоматската регулација овозможува откако котелот ќе ја достигне зададената температура, автоматски да се намали силата на греењето, и да се одржува еден постојан лесен оган, максимално штедејќи го енергенсот без непотребно трошење на пелетите. Со опаѓање на температурата регулациониот систем сам ја зголемува моќноста и догрејувањето на котелот. Значи, котелот постојано одржува константна температура во просториите кои ги загрева, и тоа толкава колку што пртходно му ја задал корисникот и во временски интервали   (од-до) кои му се зададени и тоа со максимална заштеда.


•    Има дневен и неделен тајмер со можност за задавање дури и до 4 различни временски интервали во текот на денот.


Системот спрема зададените параметри и интензитет самостојно ја дозира количината на пелетите од резерварот во ложиштето. Значајна улога во процесот на согорување на пелетите има и вградениот (усисен) вшмукувачки вентилатор, кој освен што го помага согорувањето, максимално ја спречува можноста од појава на "повратен пламен", а воедно ја издувува пепелта од согорените пелети  во пепелникот кој е инкорпориран на дното од котелот.

На оџакот од котелот има сонда која ја мери температурата на издувните гасови со што врши и дополнителна заштеда недозволувајќи да има непотребно губење на топлина низ оџакот.


Котлите  PELLING се многу лесни за одржување и користење. Имаат вграден пепелник во кој паѓа пепелта при согорување на пелетите.


Количеството на формирана пепел од согорувањето на пелетите е минимално само 0,5-1% (5-10kg пепел на 1ton пелети), со што одржувањето на котелот е многу едноставно.


Котлите имаат можност и за ложење на дрва со едноставно додавање на решетка за согорување на дрва и препрограмирање на автоматиката од програм пелети на програм дрва.

                                               minitermsertifikat1 minitermsertifikat2 minitermsertifikat3

  • Header
  • KotelPELLINGTHERMOFLUX
  • PELLING
  • Pelling-35-frontnew
  • Pelling-35-mali
  • Pelling-35-sirispremnik
  • THERMOFLUXPELLING
  • kotao-za-centralno-grijanje-na-pelete-thermoflux-pelling2
  • pellingopisnarabota

Simple Image Gallery Extended

Р.Б.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Е.М.

PELLING 25

PELLING 30

PELLING 35

PELLING 40

PELLING 50

PELLING 75

PELLING 100

1

Топлински учинок

kW

8-25

10-30

11,5-35

13-40

17-50

25-75

33-100

2

Содржина на вода во котелот

l

60

90

90

90

120

154

181

3

Тежина на котелот

kg

267

348

348

351

392

494

580

4

Доводен/ повратен вод

inch

1”

5/4”

5/4”

5/4”

5/4”

6/4”

2”

5

Темпаратура на издувните гасови

°C

cca 160

cca 160

cca 160

cca 160

cca 160

cca 160

cca 160

6

Максимална работна температура

°C

80

80

80

80

80

80

80

7

A  Висина на излез на оџакот мин.

mm

1240

1445

1445

1445

1390

1598

1555

8

BДлабочина на котелот

mm

955

980

980

980

1100

1240

1240

9

CШирина на котелот без резервоарот

mm

410

510

510

510

510

560

650

10

DВисина на котелот

mm

1385

1530

1530

1530

1530

1670

1650

11

EШирина на котелот сорезервоар  стандарден/проширен

mm

715/915

815/1015

815/1015

815/1015

815/1015

1060

1150

12

FДијаметар на оџакот

mm

120

120

120

120

120

120

120

13

G Висина на одвод/поврат

mm

88.2/1282

105/1445

105/1445

105/1445

105/1445

70/1568

75/1532

14

Количина на пелети во резервоарот стандарден/проширен

kg

75/135

95/151

95/151

95/151

110/185

270/-

290/-

15

Потршувачка на ел. енергија номинално/максимално

W

160/350

160/410

160/410

190/380

190/450

190/510

240/510

16

Мин/макс температура на водата на излез

°C

55/80

55/80

55/80

55/80

55/80

55/80

55/80

17

Отвор на товарната врата

(вxш)

mm

285x250

345x350

345x350

345x350

345x350

385x384

345x466

18

Мин/макс потрош. на пелети/дрва

kg/h

1,6 /5,5

2 / 6,7

2,3 / 7,1

3,2 / 8,1

4,1 / 10,3

5,5 / 15,3

6,7 / 20,5

19

Макс. должина на цепаниците

mm

400

450

450

450

550

600

700

20

Гориво

-

пелети/

дрво

пелети/

дрво

пелети/

дрво

пелети/

дрво

пелети/

дрво

пелети/

дрво

пелети/

дрво

21

Излез за оџакот (горе, назад)

-

горе

горе

горе

горе

горе

горе

горе

22

Во согласност со нормите

EN

EN 303-5

EN 303-5

EN 303-5

EN 303-5

EN 303-5

EN 303-5

EN 303-5

Share it!
PELLING  THERMOFLUX ЕКОЛОШКИ И ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ
КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ

•    КОМПАКТНИ И ПОТПОЛНО АВТОМАТСКИ КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ
•    ОДЛИЧЕН СТЕПЕН НА ИСКОРИСТУВАЊЕ 92%
•    ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ИЗРАБОТКА ОД СЕРТИФИЦИРАН ЧЕЛИЧЕН КОТЛОВСКИ ЛИМ
•    МОДЕРНА И ТЕХНОЛОШКИ НАПРЕДНА КОНСТРУКЦИЈА
•    МОЖНОСТ ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЖИМОТ НА РАБОТА ОД 30-100% ОД МАКСИМАЛНИОТ КАПАЦИТЕТ НА КОТЕЛОТ
•    ТИВКА РАБОТА НА КОТЕЛОТ
•    ЕДНОСТАВНО ОДРЖУВАЊЕ
•    МОЖНОСТ ЗА ЛОЖЕЊЕ НА ДРВА
•    3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА НА КОТЕЛОТ / 2 ГОДИНИ НА АВТОМАТИКАТА


Котлите PELLING на фабриката THERMOFLUX се компактни, што ги издвојува од останатите котли на пазарот. Изработени се од квалитетен и сертифициран челичен котловски лим, а изолирани со тврдо пресувана минерална волна, со што се спречува непотребно оддавање на топлината.


Главна карактеристика на котлите е што се многу ефикасни и економични, со висок степен на искористување  мин. 92% и огромна заштеда на енергенсот (пелетите), без непотребна загуба на енергијата.


Котлите PELLING се сертифицирани со TUV THURINGEN Сертификат за квалитет на Техничкиот Универзитет во Виена, Австрија, ISO 9001:2008 и СЕ Сертификат за безбедно користење, а се наоѓаат на BAFA (Германија) и EKOsklad (Словенија) листите на државно субвенционирање за чиста енергија.


•    Котелот е тропромаен, со три високи промаи, со една главна централно поставена голема пламена цевка и радијално поставени повеќе бројни пламени цевки (цевни изменувачи) кои ја зголемуваат површината преку која топлината се пренесува на водата, а во цевните изменувачи се сместени спирални тубулатори кои овозможуваат максимално искористување на топлината од пламенот и гасовите кои се ослободуваат при согорувањето на пелетите, смалувајќи ја брзината и температурата на излезните гасови, а со самото тоа се намалува потрошувачката на енергенсот односно пелетите. Овие карактеристики на котелот PELLING обезбедуваат поголема искористивост во однос на класичните котли.


•    Котелот и резерварот на пелети се една целина, резерварот е споен со котелот. На дното на резерварот се наоѓа дозатор на пелети (полжав) кој ги носи пелетите до ложиштето. Дозаторот (полжавот) е косо поставен, буткајќи ги пелетите према нагоре, а потоа пелетот по "слободен пад" паѓа косо надоле до ложиштето, со овој метод на дозирање на пелетите потполно се оневозможува феноменот на "повратен пламен" и запалување на резерварот на пелети. Поради компактноста на котелот и поради многу краткиот пат кој го поминува пелетот од резерварот до ложиштето котлите имаат многу мала потрошувачка на електрична енергија и огромна заштеда.

Котлите се со модерен дизајн и најсовремена конструкција, со технологија на изработка на високо ниво и со вградена комплетна и прецизна автоматика.


•    Автоматската регулација овозможува откако котелот ќе ја достигне зададената температура, автоматски да се намали силата на греењето, и да се одржува еден постојан лесен оган, максимално штедејќи го енергенсот без непотребно трошење на пелетите. Со опаѓање на температурата регулациониот систем сам ја зголемува моќноста и догрејувањето на котелот. Значи, котелот постојано одржува константна температура во просториите кои ги загрева, и тоа толкава колку што пртходно му ја задал корисникот и во временски интервали   (од-до) кои му се зададени и тоа со максимална заштеда.


•    Има дневен и неделен тајмер со можност за задавање дури и до 4 различни временски интервали во текот на денот.


Системот спрема зададените параметри и интензитет самостојно ја дозира количината на пелетите од резерварот во ложиштето. Значајна улога во процесот на согорување на пелетите има и вградениот (усисен) вшмукувачки вентилатор, кој освен што го помага согорувањето, максимално ја спречува можноста од појава на "повратен пламен", а воедно ја издувува пепелта од согорените пелети  во пепелникот кој е инкорпориран на дното од котелот.

На оџакот од котелот има сонда која ја мери температурата на издувните гасови со што врши и дополнителна заштеда недозволувајќи да има непотребно губење на топлина низ оџакот.


Котлите  PELLING се многу лесни за одржување и користење. Имаат вграден пепелник во кој паѓа пепелта при согорување на пелетите.


Количеството на формирана пепел од согорувањето на пелетите е минимално само 0,5-1% (5-10kg пепел на 1ton пелети), со што одржувањето на котелот е многу едноставно.


Котлите имаат можност и за ложење на дрва со едноставно додавање на решетка за согорување на дрва и препрограмирање на автоматиката од програм пелети на програм дрва.

                                               minitermsertifikat1minitermsertifikat2minitermsertifikat3

{gallery}pelling{/gallery}

Р.Б.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Е.М.

PELLING 25

PELLING 30

PELLING 35

PELLING 40

PELLING 50

PELLING 75

PELLING 100

1

Топлински учинок

kW

8-25

10-30

11,5-35

13-40

17-50

25-75

33-100

2

Содржина на вода во котелот

l

60

90

90

90

120

154

181

3

Тежина на котелот

kg

267

348

348

351

392

494

580

4

Доводен/ повратен вод

inch

1”

5/4”

5/4”

5/4”

5/4”

6/4”

2”

5

Темпаратура на издувните гасови

°C

cca 160

cca 160

cca 160

cca 160

cca 160

cca 160

cca 160

6

Максимална работна температура

°C

80

80

80

80

80

80

80

7

A  Висина на излез на оџакот мин.

mm

1240

1445

1445

1445

1390

1598

1555

8

BДлабочина на котелот

mm

955

980

980

980

1100

1240

1240

9

CШирина на котелот без резервоарот

mm

410

510

510

510

510

560

650

10

DВисина на котелот

mm

1385

1530

1530

1530

1530

1670

1650

11

EШирина на котелот сорезервоар  стандарден/проширен

mm

715/915

815/1015

815/1015

815/1015

815/1015

1060

1150

12

FДијаметар на оџакот

mm

120

120

120

120

120

120

120

13

G Висина на одвод/поврат

mm

88.2/1282

105/1445

105/1445

105/1445

105/1445

70/1568

75/1532

14

Количина на пелети во резервоарот стандарден/проширен

kg

75/135

95/151

95/151

95/151

110/185

270/-

290/-

15

Потршувачка на ел. енергија номинално/максимално

W

160/350

160/410

160/410

190/380

190/450

190/510

240/510

16

Мин/макс температура на водата на излез

°C

55/80

55/80

55/80

55/80

55/80

55/80

55/80

17

Отвор на товарната врата

(вxш)

mm

285x250

345x350

345x350

345x350

345x350

385x384

345x466

18

Мин/макс потрош. на пелети/дрва

kg/h

1,6 /5,5

2 / 6,7

2,3 / 7,1

3,2 / 8,1

4,1 / 10,3

5,5 / 15,3

6,7 / 20,5

19

Макс. должина на цепаниците

mm

400

450

450

450

550

600

700

20

Гориво

-

пелети/

дрво

пелети/

дрво

пелети/

дрво

пелети/

дрво

пелети/

дрво

пелети/

дрво

пелети/

дрво

21

Излез за оџакот (горе, назад)

-

горе

горе

горе

горе

горе

горе

горе

22

Во согласност со нормите

EN

EN 303-5

EN 303-5

EN 303-5

EN 303-5

EN 303-5

EN 303-5

EN 303-5

&source=http://ognootporno.com.mk/','sharer','toolbar=0,status=0,width=580,height=325');" href="javascript: void(0)">

ОГНООТПОРНО ДОО

Бул.16-та Македонска Бригада 18
1000 Скопје
Тел:+389 2 3287 801
Факс:+389 2 3287 806
Email: ognootporno@ognootporno.com.mk
Работно време: Понеделник-Петок 07:00-15:00ч

newsletter signup