Tel : +389 2 3287 801 | +389 2 3287 806

Супервизија и надзор

February 13, 2014 0 comments 2164 Hits

Нашиот тим на инженери има 20 години искуство при работа во челичната индустрија, цементната индустрија, петрохемиската индустрија, и е достапен во секое време за потребите на клиентот да изврши контрола , супервизија на квалитетот и состојбата на изолацијата и оѕидот на објектот.

Извршувањето на дефектажа е дел од процесот на редовно оддржување на агрегатот при негово оптимална експлоатација.

Suspended scaffolds contact button

Торкретирање

February 13, 2014 0 comments 2425 Hits

Огноотпорно со својата техничка опрема исклучиво професионално врши торкретирање во индустриски погони на топлотехнички агрегати за потребите на клиентот.

Торкретирање со изолациони, магнезитни маси, алуминозни бетони.

Торкретирање на топло при процес на експлоатација на агрегатот, и за време на застој кога агрегатот е вон експлоатација.

На овој начин клиентот заштедува време при процесот на санација на агрегатот, го намалува временскиот застој и добива повеќе време за негова експлоатација.

Застапено е и во градежниот сектор за бетонирање на тунели, мостови и карпести површини.

ОГНООТПОРНО ДОО

Бул.16-та Македонска Бригада 18
1000 Скопје
Тел:+389 2 3287 801
Факс:+389 2 3287 806
Email: ognootporno@ognootporno.com.mk
Работно време: Понеделник-Петок 07:00-15:00ч

newsletter signup